Aleksandr BORISOV
Александр БОРИСОВ
Aleksandr BORISSOV
Artur VOITETSKY
Артур ВОЙТЕЦКИЙ
Artur VOITETSKI
1963  
Styozhki-dorozhki
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Стёжки-дорожки

 

 Sentiers et petits chemins

 Styozhki-dorozhki

 
Directed by : Aleksandr BORISOV (Александр БОРИСОВ), Artur VOITETSKY (Артур ВОЙТЕЦКИЙ)
Cinematography : Mikhail BELIKOV (Михаил БЕЛИКОВ)