Valery AKHADOV
Валерий АХАДОВ
Valeri AKHADOV
1977  
Kto poyedet v Truskavets
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Кто поедет в Трускавец

 

 Qui ira à Trouskavets

 Kto poyedet v Truskavets

 
Directed by : Valery AKHADOV (Валерий АХАДОВ)
 
Cast
Margarita TEREKHOVA (Маргарита ТЕРЕХОВА)