Writer,
Producer
 
 
 
Nina ZARETSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Нина ЗАРЕЦКАЯ
Nina ZARETSKAIA
From filmography
 
Writer
2008 - Nechotnokrylyy angel (Нечетнокрылый ангел) by Irina BESSARABOVA [documentary, 52 mn]
 
Producer
2008 - Nechotnokrylyy angel (Нечетнокрылый ангел) by Irina BESSARABOVA [documentary, 52 mn]