Writer
 
 
 
Olga VISHNEVSKAIA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ольга ВИШНЕВСКАЯ
Olga VICHNEVSKAIA
Filmography (extracts)
 
Writer
1927 - The Women of Ryazan (Бабы рязанские) by Ivan PRAVOV , Olga PREOBRAZHENSKAIA [fiction, 67 mn]