Actress
Born in 1975 
 
 
Yelena SACHUK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елена САЧУК
Elena SATCHOUK
From filmography
 
Actress
2018 - Zviozdy (Звезды) by Aleksandr NOVIKOV-YANGINOV [fiction, 98 mn]