Production designer
 
 
 
P. GOROKHOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
П. ГОРОХОВ
P. GOROKHOV
From filmography
 
Production designer
1938 - Nalim (Налим) by Sergey SPLOSHNOV [fiction, 12 mn]