Producer
Born in 1961, USSR (Russia)
 
 
Dmitry_2 VORYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий_2 ВОРОБЬЕВ
Dmitri_2 VOROBIEV
From filmography
 
Producer
2020 - Stendal - eto bol (Стендап – это боль) by Sabrina KARABAEVA [documentary, 49 mn]
2018 - Voyna Anny (Война Анны) by Aleksey FEDORCHENKO [fiction, 73 mn]
2014 - Angely revolucii (Ангелы революции) by Aleksey FEDORCHENKO [fiction, 113 mn]
2012 - Chevertnoe izmerenie (Четвертое измерение) by Aleksey FEDORCHENKO [fiction, 105 mn]
2012 - Nebesnye zheny lugovykh mari (Небесные жены луговых мари) by Aleksey FEDORCHENKO [fiction, full length film]
2012 - Tot svet (Тот свет) by Aleksey FEDORCHENKO [documentary, 85 mn]
2011 - Khronoglaz (Хроноглаз) by Aleksey FEDORCHENKO [fiction, 35 mn]
2011 - Avstraliya (Австралия) by Aleksey FEDORCHENKO [documentary, 26 mn]
2009 - Veter Chouvgueï (Ветер Шувгей) by Aleksey FEDORCHENKO [documentary, 30 mn]