Writer
 
 
 
Viktor ZHDANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виктор ЖДАНОВ
Viktor JDANOV
Filmography (extracts)
 
Writer
1985 - Dream Embraces (Объятие мечты) by Firdavs ZAYNUTDINOV [fiction, 70 mn]