Cinematographer
 
 
 
Aleksandr NEGOVSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр НЕГОВСКИЙ
Aleksandr NEGOVSKI
From filmography
 
Cinematographer
2008 - Reberg i Tarkovkiy. Obratnaya storona (Рерберг и Тарковский. Обратная сторона 'Сталкера') by Igor MAYBORODA [documentary, 140 mn]