Production Designer
 
 
 
Mariya OSIPOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Мария ОСИПОВА
Maria OSSIPOVA
From filmography
 
Production Designer
2014 - Mama daragaya! (Мама дарагая!) by Yaroslav CHEVAZHEVSKY [fiction, 90 mn]
2008 - Otkrytoe prostranstvo (Открытое пространство) by Denis NEIMAND [fiction, 80 mn]