Actor
Born in 1980, USSR (Russia)
 
 
Pavel BARSHAK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Павел Дмитриевич БАРШАК
Pavel BARCHAK
From filmography
 
Actor
2021 - Koshchey. Nachalo (Кощей. Начало) by Andrey KOLPIN [animation, 90 mn]
2019 - Podkidych (Подкидыш) by Sergey_5 VASILYEV [fiction, full length film]
2014 - Patsenty (Пациенты) by Ella OMELCHENKO [fiction, 90 mn]
2014 - Ushelets (Ушелец) by Ilya CHIZHIKOV [fiction, 22 mn]
2012 - Ikona sezona (Икона сезона) by Fuad IBRAGIMBEKOV , Sergey SHVYDKOY [fiction, 80 mn]
2011 - Stikhotvorenie (Стихотворение) by Dmitry MALICH [fiction, 27 mn]
2005 - Nochoy prodavyets (Ночной продавец) by Valery ROZHNOV [fiction, 85 mn]