Sound designer
 
 
 
Vladimir GORLOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Владимир ГОРЛОВ
Vladimir GORLOV
From filmography
 
Sound designer
2014 - Kavskazkaya Plennitsa 2 (Кавказская пленница 2) by Maksim VORONKOV [fiction, 95 mn]
1998 - Ne poslat li nam gontsa (Не послать ли нам гонца?) by Valery CHIKOV [fiction, 90 mn]