Production designer
 
 
 
Vladimir FABRIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Владимир ФАБРИКОВ
Vladimir FABRIKOV
From filmography
 
Production designer
1993 - Na Muromskiy dorozhke (На Муромской дорожке) by Fyodor PETRUKHIN [fiction, 90 mn]
1987 - Kreïtserova Sonata (Крейцерова соната) by Sofia MILKINA , Mikhail SHVEITSER [fiction, 158 mn]
1982 - Naslednitsa po pryamoy (Наследница по прямой) by Sergey SOLOVYOV [fiction, 95 mn]