Production designer
 
 
 
Viktor ZENKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виктор ЗЕНКОВ
Viktor ZENKOV
From filmography
 
Production designer
1988 - Zhena kerosinshchika (Жена керосинщика) from Aleksandr KAIDANOVSKY [fiction, 101 mn]
1987 - Sad zhelaniy (Сад желаний) from Ali KHAMRAEV [fiction, 98 mn]
1986 - Moy Lyubimy klun (Мой любимый клоун) from Yuri KUSHNEREV [fiction, 86 mn]