Actress
 
 
 
Yelena BRAGINA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елена БРАГИНА
Elena BRAGUINA
From filmography
 
Actress
1991 - Avstriyskoe pole (Австрийское поле) by Andrey CHERNYKH [fiction, 89 mn]
1989 - Posvyashchonnyy (Посвященный) by Oleg TEPTSOV [fiction, 127 mn]