Production Designer
Born in 1899 
 
 
Lyudmila BLATOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Людмила Алексеевна БЛАТОВА
Lioudmila BLATOVA
From filmography
 
Production Designer
1954 - Nalim (Налим) by Aleksey ZOLOTNITSKY [fiction, 27 mn]
1948 - Pervoklassnitsa (Первоклассница) by Ilya FREZ [fiction, 71 mn]
1943 - My s Urala (Мы с Урала) by Aleksandra KHOKHLOVA , Lev KULESHOV [fiction, 76 mn]
1943 - Lermontov (Лермонтов) by Albert HENDELSTEIN [fiction, 83 mn]
1937 - Duma pro kazaka Golotu (Дума про казака Голоту) by Igor SAVCHENKO [fiction, 83 mn]