Writer,
Actor
 
 
 
David TSHUBINISHVILI
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Давид ЧУБИНИШВИЛИ
David TCHOUBINICHVILI
From filmography
 
Writer
1991 - Vremya zholtoy travy (Время желтой травы) by Mayram YUSUPOVA [TV film, 65 mn]
1986 - Stupen (Ступень) by Aleksandr REKHVIASHVILI [fiction, 89 mn]
 
Actor
1985 - Ispytatel (Испытатель) by Ivan DYKHOVICHNY [fiction, 25 mn]
1981 - Elya Isaakovich i Margarita Prokofyevna (Элия Исаакович и Маргарита Прокофьевна) by Ivan DYKHOVICHNY [fiction, 20 mn]