Actress
 
 
 
Yelena KAMAYEVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елена КАМАЕВА
Elena KAMAEVA
From filmography
 
Actress
2000 - Nezhnyy vospast (Нежный возраст) by Sergey SOLOVYOV [fiction, 115 mn]