Actor
 
 
 
G. ARDATOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Г. АРДАТОВ
G. ARDATOV
From filmography
 
Actor
1909 - Ukhar-kupets (Ухарь-купец) from Vasili GONCHAROV [fiction, 285 m]