Editor
 
 
 
Larisa SOLOVTSOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Лариса СОЛОВЦОВА
Larissa SOLOVTSOVA
From filmography
 
Editor
2008 - Budka (Будка) from Mikhail ZHELEZNIKOV [documentary, 27 mn]
1984 - Zhertva vechernaya (Жертва вечерняя) from Alexandre SOKUROV [documentary, 20 mn]