Writer
 
 
 
Oleg EGOROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Олег ЕГОРОВ
Oleg EGOROV
From filmography
 
Writer
2017 - Suyeta suyet (Суета сует) by Aleksey SHELMANOV , Aleksey TURKUS [animation, 19 mn]
2007 - Konservy (Консервы) by Egor KONCHALOVSKY [fiction, 115 mn]
2004 - Burevestnik (Буревестник) by Aleksey TURKUS [animation, 10 mn]