Writer
 
 
 
Vladimir TENDRIAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Владимир ТЕНДРЯКОВ
Vladimir TENDRIAKOV
From filmography
 
Writer
1956 - Tugoy uzel (Тугой узел) by Mikhail SHVEITSER [fiction, 97 mn]