Producer
 
 
 
Olga VASILIEVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ольга ВАСИЛЬЕВА
Olga VASSILIEVA
From filmography
 
Producer
2008 - Pozygrysh (Розыгрыш) by Andrei KUDINENKO [fiction, 100 mn]
2005 - Bednyye rodstvyenniki (Бедные родственники) by Pavel LUNGIN [fiction, 103 mn]
2001 - Mekhanicheskaya syuita (Механическая сюита) by Dmitry MESKHIEV [fiction, 100 mn]