Actress
 
 
 
Tamara YAKOBSON
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Тамара ЯКОБСОН
Tamara YAKOBSON
From filmography
 
Actress
1980 - Iz zhizni otdykhayushchikh (Из жизни отдыхающих) by Nikolay GUBENKO [fiction, 84 mn]