Actor
Born in 1911 
 
Died in 1974
Pavel SUKHANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Павел Михайлович СУХАНОВ
Pavel SOUKHANOV
From filmography
 
Actor
1960 - Krotkaya (Кроткая) by Aleksandr BORISOV [fiction, 71 mn]
1954 - Ukrotitelnitsa tigrov (Укротительница тигров) by Aleksandr IVANOVSKY , Nadezhda KOSHEVEROVA [fiction, 101 mn]
1943 - Novye pokhozhdenia Shveïka (Новые похождения Швейка) by Sergey YUTKEVICH [fiction, 72 mn]
1938 - Novaya Moskva (Новая Москва) by Aleksandr MEDVEDKIN [fiction, 100 mn]