Writer
 
 
 
Yekaterina KOZHUSHANAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Екатерина КОЖУШАНАЯ
Ekaterina KOJOUCHANAYA
From filmography
 
Writer
2019 - Vypusknoy (Выпускной) by Daria ZIMINA [animation, 7 mn]