Cinematographer,
Producer
 
 
 
Tatyana MAKOVSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Татьяна МАКОВСКАЯ
Tatiana MAKOVSKAIA
From filmography
 
Cinematographer
2020 - Vmeshatelstvo (Вмешательство) by Ksenia ZUEVA [fiction, full length film]
 
Producer
2020 - Vmeshatelstvo (Вмешательство) by Ksenia ZUEVA [fiction, full length film]