Writer
 
 
 
Maksim ROMANTSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Максим РОМАНЦОВ
Maksim ROMANTSOV
From filmography
 
Writer
2021 - Vasha chest (Ваша честь) from Konstantin STATSKY [serial, 60 mn]
2019 - Dorogoy papa (Дорогой папа) from Mikhail RASKHODNIKOV [fiction, 90 mn]