Actor
 
 
 
NIKOLAEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
НИКОЛАЕВ
NIKOLAEV
From filmography
 
Actor
1918 - Bogatyr dukha (Богатырь духа) from Yakov PROTAZANOV [fiction, 53 mn]