Producer
 
 
 
Irakli RODONAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Иракли РОДОНАЯ
Irakli RODONAYA
From filmography
 
Producer
2021 - Brighton 4 (Брайтон 4) by Levan KOGUASHVILI [fiction, 95 mn]
2015 - Bez granits (Без границ) by Rezo GIGINISHVILY , Karen OGANESYAN , Roman PRYGUNOV [fiction, 90 mn]