Actor
 
 
 
Aleksandr_3 NOVIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр_3 НОВИКОВ
Aleksandr_3 NOVIKOV
From filmography
 
Actor
1931 - Putyovka v zhizn (Путевка в жизнь) by Nikolay EKK [fiction, 95 mn]