Director,
Writer,
Cinematographer,
Production designer,
Sound designer
 
 
 
Artiom MOSKALEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Артем МОСКАЛЕВ
Artiom MOSKALEV
From filmography
 
Director
2018 - Otshelnik (Отшельник) [documentary, 67 mn]
 
Writer
2020 - Den rozhdeniya Pishto (День рождения Пишто) by Sonia KENDEL [animation, 11 mn]
2018 - Otshelnik (Отшельник) by Artiom MOSKALEV [documentary, 67 mn]
 
Cinematographer
2011 - Pravda (Правда) by Yevgeni BYALO [fiction, 9 mn]
 
Production designer
2020 - Den rozhdeniya Pishto (День рождения Пишто) by Sonia KENDEL [animation, 11 mn]
 
Sound designer
2018 - Otshelnik (Отшельник) by Artiom MOSKALEV [documentary, 67 mn]