Cinematographer
 
 
 
Aleksey ZAYKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей ЗАЙКОВ
Alekseï ZAIKOV
From filmography
 
Cinematographer
2020 - Nadezhda (Надежда) by Yelena KHAZANOVA / HAZANOVA [serial, 120 mn]
2017 - Sasti Pushkina (Спасти Пушкина) by Philip KORSHUNOV , Pavel MIRZOYEV [fiction, 82 mn]
2011 - Solntse raz v zhizni (Солнце раз в жизни) by Andrey AVERKOV [fiction, 12.2 mn]
2010 - Shizya (Шизя) by Batyrbek TAYZHANOV [fiction, 14 mn]