Actor
 
 
 
Konstantin ZUBRITSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Константин ЗУБРИЦКИЙ
Konstantin ZOUBRITSKI
From filmography
 
Actor
2006 - Kruzheniye v peredyelakh koltsevoy (Кружение в пределах кольцевой) by Ramil SALAKHUTDINOV [fiction, 112 mn]