Writer,
Production Designer
 
 
 
Yulia CHERNYSHKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Юлия ЧЕРНЫШКОВА
Youlia TCHERNYCHKOVA
From filmography
 
Writer
2010 - Syn okhotnika (Сын охотника) by Rim SHARAFUTDINOV [animation, 10.45 mn]
 
Production Designer
2011 - Glupyy volk (Глупый волк) by Rim SHARAFUTDINOV [animation, 10 mn]
2010 - Syn okhotnika (Сын охотника) by Rim SHARAFUTDINOV [animation, 10.45 mn]