Writer
 
 
 
N. PETROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Н. ПЕТРОВ
N. PETROV
From filmography
 
Writer
1939 - Pobednyy marshrut (Победный маршрут) by Leonid AMALRIK , Dmitry BABICHENKO , Vladimir POLKOVNIKOV [animation]