Actor
 
 
 
Dmitry VORONETS
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий ВОРОНЕЦ
Dmitri VORONETS
From filmography
 
Actor
2006 - Kruzheniye v peredyelakh koltsevoy (Кружение в пределах кольцевой) by Ramil SALAKHUTDINOV [fiction, 112 mn]