Writer
 
 
 
Andrey SHEMYAKIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей ШЕМЯКИН
Andreï CHEMIAKINE
Filmography (extracts)
 
Writer
2019 - Ilya Kormiltsev. V poiskakh tselnogo cheloveka (Илья Кормильцев. В поисках цельного человека) by Anna GOLIKOVA [documentary, 56 mn]
2018 - Exciting Life (Интересная жизнь) by Anna YANOVSKAYA [fiction, 87 mn]
2008 - Zona dozy (Зона дозы) by Andrey NYANKIN [documentary, 26 mn]
2008 - V semyu (В семью) by Yelena PECHKUROVA [documentary, 26 mn]

Author :