Actor
 
 
 
Seryozha BOBROVSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сережа БОБРОВСКИЙ
Serioja BOBROVSKI
Filmography (extracts)
 
Actor
1984 - Vera, Nadezhda, Lyubov (Вера, Надежда, Любовь) by Vladimir GRAMMATIKOV [fiction, 92 mn]
1983 - Kindergarten (Детский сад) by Yevgeni YEVTUSHENKO [fiction, 146 mn]