Actor
 
 
 
Vasili NOVIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий НОВИКОВ
Vassili NOVIKOV
Filmography (extracts)
 
Actor
1938 - The Childhood of Maxim Gorky (Детство Горького) by Mark DONSKOY [fiction, 101 mn]