Production designer
Born 1960 
 
 
Aleksey AKSYONOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей Васильевич АКСЕНОВ
Alekseï AKSIONOV
Filmography (extracts)
 
Production designer
2007 - Lovey-Dovey (Любовь-Морковь) by Aleksandr STRIZHENOV [fiction, 95 mn]
2005 - Krasnaya komnata (Красная комната) by Viktor MEREZHKO [fiction, 90 mn]
1991 - Oblako-ray (Облако-рай) by Nikolay DOSTAL [fiction, 80 mn]