Editor
 
 
 
Tatyana NAYDENOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Татьяна НАЙДЕНОВА
Tatiana NAIDENOVA
Filmography (extracts)
 
Editor
2012 - Schastlivchiki 60-kh (Счастливчики 60-х) by Galina DOLMATOVSKAYA [documentary, 88 mn]
2007 - No intermission (Без антракта) by Galina DOLMATOVSKAYA [documentary, 66 mn]
2006 - Commentary on the Past (Примечания к прошлому) by Galina DOLMATOVSKAYA [documentary, 59 mn]