Cinematographer
 
 
 
Viktor YAKUSHEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виктор ЯКУШЕВ
Viktor YAKOUCHEV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
1996 - Yermak (Ермак) by Vladimir KRASNOPOLSKY , Valery USKOV [fiction, 137 mn]
1983 - The Hostel Is Provided for the Single (Одиноким предоставляется общежитие) by Samson SAMSONOV [fiction, 89 mn]
1966 - Aye-Bolit - 66 (Айболит - 66) by Rolan BYKOV [fiction, 99 mn]
1961 - The Scarlet Sails (Алые паруса) by Aleksandr PTUSHKO [fiction, 88 mn]
1958 - Sampo (Сампо) by Aleksandr PTUSHKO [fiction, 98 mn]