Cinematographer
 
 
 
Gennadi TSEKAVY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Геннадий ЦЕКАВЫЙ
Guennadi TSEKAVY
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
1966 - Aye-Bolit - 66 (Айболит - 66) by Rolan BYKOV [fiction, 99 mn]
1961 - The Scarlet Sails (Алые паруса) by Aleksandr PTUSHKO [fiction, 88 mn]
1958 - Sampo (Сампо) by Aleksandr PTUSHKO [fiction, 98 mn]