Cinematographer
 
 
 
Zakhar RYBAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Захар РЫБАКОВ
Zakhar RYBAKOV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2019 - Exit the Matrix (Выход из матрицы) by Aleksandra BOGUCHARSKAYA [documentary, 20 mn]