Cinematographer
 
 
 
Aleksey EVDOKIMOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей ЕВДОКИМОВ
Alekseï EVDOKIMOV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2018 - Escape (Бег) by Egor ISAYEV [fiction, 23 mn]
2016 - In the edge (На краю) by Yulia BOBKOVA , Olga KOMAREVTSEVA , Maksim LUKYANETS , Kirill MYLTSEV , Yulia SERGINA [documentary, 45 mn]