Cinematographer
 
 
 
Vasili PESKISHEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ПЕСКИШЕВ
Vassili PESKICHEV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2010 - Teni nezabytykh predkov (Тени незабытых предков) by Ashot KESHCHIAN [fiction, 12 mn]