Cinematographer
 
 
 
Aleksandra ROZHDESTVENSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александра РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Aleksandra ROJDESTVENSKAIA
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2010 - Azbuka strakhov (Азбука страхов) by Mariya MURASHOVA [documentary, 14 mn]