Cinematographer,
Compositor
 
 
 
Yuri NEGREBETSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Юрий НЕГРЕБЕЦКИЙ
Youri NEGREBETSKI
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2012 - Pust v drugbkh nasha zhizn povtoritsya (Пусть в других наша жизнь повторится) by Georgi MOLODTSOV [documentary, 30 mn]
 
Compositor
2020 - Under the pillow (Под подушкой) by Georgi MOLODTSOV [animation, 30 mn]
2010 - A.I.P. - Aboriginal Inhabitant of Prison (К.О.Т. - Коренной обитатель тюрьмы) by Natalia MAKHANKO [documentary, 26 mn]