Sound designer
 
 
 
Anastasia ZARUBINA-LINKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Анастасия ЗАРУБИНА-ЛИНЬКОВА
Anastassia ZAROUBINA-LINKOVA
Filmography (extracts)
 
Sound designer
2009 - C'est la vie (Селяви) by Vyacheslav SYROV [animation, 3.45 mn]